Rezultate Rezultate

 

 

În urma implementării proiectului, vor rezulta următoarele beneficii: 

 

 

 

  • O abordare strategică, pe termen mediu și lung, a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în eforturile de prevenire a corupției în educație

  • Un control optimizat asupra fenomenelor de corupție din educație prin dezvoltarea de bune practici și instrumente de prevenire și monitorizare

  • Întărirea rolului autorităţilor centrale și locale în monitorizarea punctelor vulnerabile în domeniul corupției în educație

  • Creşterea nivelului de pregătire profesională în domeniul anticorupției a personalului de la nivelul MECTS și de la nivelul organismelor sale subordonate.