Politici Publice Anticorupţie Politici Publice Anticorupţie

În cadrul acestui proiect se are în vedere elaborarea si adoptarea unei strategii anticoruptie in educatie. Dezvoltarea strategiei anticorupție în educație se va realiza prin utilizarea unei expertize variate: din mediul guvernamental, academic, neguvernamental, a expertizei unui alt stat membru UE), dar și prin implicarea, în acest demers, a tuturor factorilor cointeresați de la nivel central și local (inspectorate școlare, instituții educaționale, primării, reprezentanți ai altor instituții și organisme).

Ministerul Educației Naționale a elaborat proiectul Strategiei anticorupție în educație aferent perioadei 2013 – 2015, document ce se afla în consultare publică și pe care vă rugăm să-l găsiți mai jos:

Strategia anticoruptie in edu. MEN- 23.07.2013.pdf

În vederea îmbunătățirii acestui proiect de strategie, vă adresăm rugămintea de a completa chestionarul de mai jos, pe care vă rugăm să-l transmiteți la adresa de e-mail office@aid-romania.org

formular feedback strategie anticoruptie educatie-dezbateri.doc

16 august 2013

În perioada iulie – septembrie 2013 au loc 10 dezbateri regionale în vederea dezbaterii proiectului strategiei anticorupție în educație, asigurându-se astfel un proces de consultare publică amplu și promovarea strategiei și a planului aferent către mai mulți actori relevanți din cadrul sectorului educațional, la nivel regional și local.
 
Până la acest moment, au fost organizate 4 dezbateri regionale în regiunile: Sud Vest Oltenia (municipiul Târgu Jiu), Sud Muntenia (municipiul Pitești și municipiul Ploiești) și Sud Est (municiăiul Buzău), dezbateri la care au luat parte aproximativ 100 factori cointeresați din sectorul educațional (cadre didactice, părinți, elevi, reprezentanți ai inspectoratelor școlare județene, mass media).
 
Următoarele 6 dezbateri regionale s-au desfășurat în municipiul Alexandria (regiunea Sud Muntenia), municipiul Suceava (regiunea Nord Est), municipiul Deva (regiunea Vest), municipiul Cluj (regiunea Nord Vest Crișana), municipiul Sibiu (regiunea Centru) și municipiul București (regiunea București-Ilfov).

 

În total, dezbaterile regionale au beneficiat de prezența a aproximativ 300 factori cointeresați din sectorul educațional (cadre didactice, părinți, elevi, reprezentanți ai inspectoratelor școlare județene, mass media, domnul Remus Pricopie – Ministrul Educației Naționale, domnul Mihnea Costoiu – Ministrul delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, E.S. domnul Duane Butcher – Însărcinatul cu Afaceri al Statelor Unite ale Americii la București, E.S. domnul David Costello – Însărcinatul cu Afaceri al Irlandei Irlandei la București, alți reprezentanți ai beneficiarului și partenerilor, etc.).

Strategia Anticorupție în Educație a fost adoptată în data de 26.09.2013, prin Ordin de Ministru. Vă rugăm să găsiți aici ultima formă a documentului și comunicatul de presă aferent: Strategia Anticoruptie in Educatie 2013-2015, comunicat adoptare strategie anticoruptie.

 

Sinteza SAE 2012_2015.pdf

Raportare SNA MENCS 2015
 
Raportare SNA MENCS 2014
 
Raportare SNA MENCS 2013