Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, pe baza consultării celorlalte instituţii şi ministere interesate, proiectează, fundamentează şi aplică strategia globală a învăţământului, stabileşte obiectivele sistemului de învăţamânt în ansamblul său, precum şi obiectivele educaţionale pe niveluri şi profiluri de învăţământ. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, ca organ de specialitate, are răspunderea de a elabora şi de a aplica politica educaţională. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului are drept de iniţiativă şi de execuţie în domeniul politicii financiare şi a resurselor umane din sfera educaţiei şi colaborează cu alte ministere implicate în dezvoltarea învăţământului.

Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei

Asociaţia pentru Implementarea Democraţie este o organizaţie neguvernamentală şi non-profit al cărei scop principal este acela de a contribui la consolidarea democraţiei din România prin promovarea valorilor democratice, consolidarea instituţiilor democraţiei şi sprijinirea dezvoltării unei noi generaţii de lideri. Organizația a fost înființată în anul 2004

Universitatea Titu Maiorescu

Universitatea Titu Maiorescu, instituţie de învăţământ superior particulară, cuprinde în structura sa nouă facultăţi: Psihologie, Drept (la Bucureşti şi Tg. Jiu), Medicină, Medicină Dentară, Ştiinţe Sociale şi Politice, Ştiinţe Economice (la Bucureşti şi Tg. Jiu) şi Informatică