Obiective Obiective

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea capacităţii operaţionale a ministerului prin dezvoltarea şi optimizarea unei structuri administrative interne, pentru elaborarea, adoptarea şi aplicarea strategiei naționale anticorupție în educație, cu sprijinul celor 1400 de persoane informate, formate şi responsabilizate în domeniul anticorupţiei în educaţie.

 

 

Principalele obiective specifice ale proiectului sunt următoarele:

  • Dezvoltarea unei strategii anticorupție în educație prin utilizarea unei expertize variate: din mediul guvernamental, academic, neguvernamental, a expertizei unui alt stat membru UE, dar și prin implicarea, în acest demers, a tuturor factorilor cointeresați de la nivel central și local (inspectorate școlare, instituții educaționale, primării, reprezentanți ai altor instituții și organisme);
  • Diagnoza instituțională centrala şi regională a fenomenului corupției în educație, la nivelul învățământului preuniversitar;
  • Realizarea unei baze de date la nivelul MECTS cu proceduri și instrumente de monitorizare a factorilor vulnerabili din domeniul educație, susceptibili de a genera fapte de corupție în rândul personalului MECTS și al structurilor subordonate;
  • Informarea si perfecționarea personalului MECTS din inspectorate școlare și a personalului din administrația publică în domeniul prevenirii și combaterii corupției, prin instruirea a 1.400 de funcționari;
  • Creșterea vizibilității publice a strategiei naționale anticorupție în educație.