Mențiuni despre sectorul educațional, extrase din Rapoartele Comisiei Europene

« Înapoi

Raportul Comisiei Europene privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare și de Verificare – ianuarie 2013

RO - pag. 11

„Este important să se asigure furnizarea resurselor corespunzătoare pentru buna punere în aplicare a strategiei. În plus, o serie de proiecte anticorupție sunt finanțate din fonduri ale UE, inclusiv în cadrul Ministerelor Educației, Sănătății și Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Punerea în aplicare progresează și în prezent sunt așteptate rezultatele acestor proiecte."

EN – pag. 10

„It is important to ensure that adequate resources are being secured for the smooth implementation of the Strategy. In addition to this, EU funds are financing a number of anti-corruption projects, including in the Ministries of Education, Health and Regional Development and Public Administration. Implementation is progressing and results are now awaited."