Mențiuni despre sectorul educațional, extrase din Rapoartele Comisiei Europene

Raportul Comisiei Europene privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare și de Verificare – ianuarie 2013

RO - pag. 11

„Este important să se asigure furnizarea resurselor corespunzătoare pentru buna punere în aplicare a strategiei. În plus, o serie de proiecte anticorupție sunt finanțate din fonduri ale UE, inclusiv în cadrul Ministerelor Educației, Sănătății și Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Punerea în aplicare progresează și în prezent sunt așteptate rezultatele acestor proiecte.”
EN – pag. 10

„It is important to ensure that adequate resources are being secured for the smooth implementation of the Strategy. In addition to this, EU funds are financing a number of anti-corruption projects, including in the Ministries of Education, Health and Regional Development and Public Administration. Implementation is progressing and results are now awaited.”

Raportul Comisiei Europene privind Progresele realizate de Romania in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare - Iulie 2012

Pag 3-4:

„Începând cu 2007, bugetul UE a sprijinit combaterea corupției și reforma sistemului judiciar în România prin intermediul fondurilor structurale, cu este 12 milioane de euro. De această sumă au beneficiat proiecte din domeniul educației, sănătății, afacerilor regionale, proiecte din sectorul judiciar, precum și proiecte la care a participat Agenția Națională de Integritate.”

Pag 18-19:

„În alte sectoare ale activității guvernamentale nu au fost obținute rezultate comparabile. Cazurile de corupție sunt numeroase în domenii precum administrația fiscală, educația, sănătatea și investițiile în infrastructură. Cu toate acestea, activitatea de analizare a riscurilor în aceste sectoare a fost demarată abia de curând, iar în domeniile cel mai înclinate spre corupție și cele mai sensibile din punct de vedere bugetar au fost luate numai câteva măsuri.
În sectorul educației au fost introduse câteva măsuri-pilot de prevenire, cum ar fi propunerile Centrului Național de Integritate (de exemplu, supravegherea video la examenele de bacalaureat), și este în curs de elaborare o strategie sectorială în contextul unui proiect anticorupție finanțat de UE.

Raportul intermediar al Comisiei Europene privind Progresele realizate de Romania in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare - Februarie 2012

RO: „Incepand cu vara anului 2011, Romania a obtinut finantare din fonduri UE pentru proiecte anticoruptie, la nivelul Ministerului Educatiei, al Ministerului Sanatatii si al Ministerului Administratiei si Internelor. Implementarea acestor proiecte a inceput, iar la acest moment se asteapta rezultatele acestor proiecte.”