Grup ţintă Grup ţintă

Grupul țintă este format din 1400 persoane, recrutate din regiunile București-Ilfov și Sud-Muntenia, din care:

  • 1304 funcționari publici și contractuali reprezentanți ai autorităților locale și instituțiilor de învățământ preuniversitar, membri în consiliile de administrație ale unităților școlare din învățământul preuniversitar

  • 66 de persoane din inspectoratele școlare județene și ISMB

  • 30 de funcționari publici din MECTS

 

Printre beneficiile obținute direct de grupul ținta format menționăm:

  • creşterea numărului de persoane instruite în domeniul anticoruptiei la nivelul MECTS și al organismelor sale subordonate;

  • profesionalizarea funcțiilor de mare răspundere în structurile implicate în buna funcționare a instituțiilor de învățământ preuniversitar;

  • instituirea unei noi relaţii îmbunătăţite între structuri din educație și părinți și elevi interesați de raporturi corecte, conform legii, cu școală.