Feedback participanti formare

21 decembrie 2012

În cadrul activității de instruire, fiecare participant a completat la finalul sesiunii de formare, un chestionar de feedback, ce a avut obiectiv evaluarea calității activității de formare și a reacției participanților cu privire la desfășurarea acesteia. Astfel, prin intermediul chestionarului au fost evaluate aspecte referitoare la suportul de curs, prestația trainerilor, utilitatea subiectelor prezentate, nivelul de îndeplinire al așteptărilor și evaluarea generală a programului pe o scală de la 1 la 5, 1 reprezentând nivelul cel mai scăzut de apreciere și 5 reprezentând nivelul maxim de apreciere.

În urma aplicării acestui chestionar, se observă că evaluarea tuturor aspectelor este peste 4,50 (adică peste 90% din maximum posibil), iar media tuturor evaluărilor este de m=4,70 ceea ce indică un nivel de apreciere de 94% pentru întreaga organizare și desfășurare a activității de formare, activitatea fiind astfel încheiată cu succes.

 

Anunț 08 noiembrie 2012

08 noiembrie 2012

 

Activitatea de formare a fost finalizată în luna octombrie 2012, având ca rezultat 1415 beneficiari, dintre care:

  • 1304 funcționari publici și contractuali reprezentanți ai autorităților locale și instituțiilor de învățământ preuniversitar, membri în consiliile de administrație ale unităților școlare din învățământul preuniversitar

  • 75 reprezentanți ai inspectoratelor școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București

  • 36 funcționari publici din Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Cursuri de formare si perfectionare

 

1 -30 Septembrie 2012
Tipul evenimentului: Sesiuni de formare
 
În perioada mai-septembrie 2012 sunt organizate în cadrul proiectului cursuri de formare şi perfecţionare în scopul pregătirii profesionale în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei în educaţie. Cursurile de formare şi perfecţionare se adresează grupului țintă al proiectului (1400 de participanţi), respectiv personalului de conducere şi/sau de execuţie de la nivelul ministerului şi a structurilor sale subordonate, respectiv funcționari publici și contractuali reprezentanți ai autorităților locale și instituțiilor de învățământ preuniversitar, membri în consiliile de administrație ale unităților școlare din învățământul preuniversitar. Tematica generală de curs este formată din trei module: modul 1 - Legislație, modul 2 - Managementul activității unității de învățământ, repectiv Modul 3 - Comunicare și conduită inter și intra instituțională. Toți participanții la aceste cursuri de formare vor primi certificate de absolvire a modulelor de formare.

Programul de formare a fost acreditat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr.3599/23.03.2012 ca și Program de dezvoltare profesională în concordanță cu politicile și strategiile Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, conform art.244 alin (5) lit. e) și f) din Legea educației naționale nr.1/2011 - cu durata de 56 de ore, 14 credite profesionale transferabile, în conformitate cu Metodologia de acreditare a programelor de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5.564/2011.

Pana in prezent au avut loc urmatoarele sesiuni de formare adresate membrilor grupului tinta:

  • 6-13 mai 2012, Targoviste, 17 participanti;
  • 6-13 mai 2012, Alexandria, 16 participanti;
  • 13-20 mai 2012, Pitesti, 42 participanti;
  • 13-20 mai 2012, Giurgiu, 15 participanti;
  • 20-27 mai 2012, Calarasi, 25 participanti;
  • 20-27 mai 2012, Slobozia, 21 participanti;
  • 27 mai – 3 iunie 2012, Bucuresti, 67 participanti.