Focus grupuri

17 -20 Noiembrie 2011
Tipul evenimentului: Focus group
 
În perioada 17-20 noiembrie 2011 şi în perioada 15-18 martie 2012 au fost organizate la Pitești și București patru focus-grupuri care au avut ca obiectiv analiza incidenței fenomenului de corupție în învățământul preuniversitar, identificarea riscurilor de vulnerabilitate la fenomenul de corupție și totodată identificarea problemelor specifice în domeniul măsurilor anticorupție în educație. La activitate au participat 58 de reprezentanți ai inspectoratelor școlare, ai unităților de învățământ și administrației publice locale, membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ din regiunile București-Ilfov și Sud-Muntenia. În urma desfășurării activității, este realizată o diagnoză instituțională la nivelul MECTS și al instituțiilor subordonate (inspectorate), precum și o analiză și o evaluare cantitativă și calitativă a fenomenului corupției din perspectiva altor factori decizionali locali implicați în educație/din unitățile școlare de învățământ preuniversitar (membri în consiliul de administrație al școlii), analiză ce este utilizatî în cadrul procesului de elaborare a strategiei anticorupție în educație.