Focus grupuri

În perioada 17-20 noiembrie 2011 şi în perioada 15-18 martie 2012 au fost organizate la Pitești și București patru focus-grupuri care au avut ca obiectiv analiza incidenței fenomenului de corupție în învățământul preuniversitar, identificarea riscurilor de vulnerabilitate la fenomenul de corupție și totodată identificarea problemelor specifice în domeniul măsurilor anticorupție în educație. La activitate au participat 58 de reprezentanți ai inspectoratelor școlare, ai unităților de învățământ și administrației publice locale, membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ din regiunile București-Ilfov și Sud-Muntenia.

Conferinta de lansare

În data de 24 octombrie 2010, a avut loc conferinta de lansare a proiectului „Prevenirea corupţiei în educaţie prin informare, formare şi responsabilizare”, conferinţă organizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) în parteneriat cu Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei (AID) şi Universitatea „Titu Maiorescu” (UTM). Evenimentul s-a desfasurat la sediul Universităţii „Titu Maiorescu” (sala Senatului). La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, reprezentanți ai inspectoratelor școlare, ai instituțiilor educaționale, precum şi reprezentanți ai administrațiilor publice locale și ai altor instituţii publice.