Despre Proiect Despre Proiect

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în parteneriat cu Universitatea ,,Titu Maiorescu" şi Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei, implementează în perioada iulie 2011 - febriuarie 2013 proiectul ,,Prevenirea corupţiei în educaţie  prin informare, formare şi responsabilizare".

Proiectul ,,Prevenirea corupției în educație prin informare, formare și responsabilizare", cod SMIS 30342, este finanţat în cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Capacității Administrative, Axa Prioritara 1 "Îmbunătăţire de structură şi proces a managementului ciclului de politici publice", Domeniul Major de Interventie 1.3 „Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale".

Proiectul reprezintă o inițiativă inovativă și de anvergură, în contextul eforturilor anticorupție ale României din ultimii ani, și care confirmă angajamentul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în demersul de prevenire a corupției în educație pe termen mediu și lung, prin valorizarea rolului fundamental pe care educația îl deține în acest domeniu. În contextul responsabilităților României asumate în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare cu Comisia Europeană, proiectul reprezintă o inițiativă proactivă a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în demersurile de prevenire a corupției pe termen mediu și lung.

Iniţiativa realizării unei strategii dedicate sistemului educaţional, care va viza atât prevenirea corupţiei din cadrul sectorului educaţie, cât şi prevenirea corupţiei prin educaţie, este menţionată ca un demers pozitiv în Raportul interimar al Comisiei Europene din luna februarie 2012, alături de alte proiecte anticorupţie, urmând ca în Raportul Comisiei Europene din luna iunie 2012 să fie menţionate informaţii despre stadiul realizării acestui demers.