CONFERINȚA FINALA DE PREZENTARE A REZULTATELOR PROIECTULUI

Ministerul Educației Naționale, împreună cu partenerii Asociația pentru Implementarea Democrației (AID) și Universitatea Titu Maiorescu (UTM), au organizat joi 26 septembrie 2013 conferința de închidere și prezentare a rezultatelor proiectului Prevenirea corupției în educație prin informare, formare și responsabilizare" – SMIS 30342, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative".

La eveniment au participat domnul Remus Pricopie – Ministrul Educației Naționaledomnul Gabriel Liviu Ispas – Secretar General Adjunct al Ministerului Educației Naționale, doamna Vasilica Ștefania Duminică – Secretar de Stat Învățământ Preuniversitar, doamna Smaranda Angheni – Rector al Universității Titu Maiorescu, domnul Alexandru Cumpănașu – Director, Asociația pentru Implementarea Democrației, domnul Marius Nistor – Președinte, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret", domnul Simion Hancescu – Președinte, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, inspectorii școlari generali, inspectori, directori ai unităților de învățământ și reprezentanți ai elevilor (Consiliul Elevilor), totalizând aproximativ 220 reprezentanți ai sectorului educațional.

Vă rugăm să găsiți aici comunicatul de presă Comunicat conferinta finala

 

CERCETARE SOCIOLOGICĂ PRIVIND CORUPȚIA

În cadrul proiectului a fost realizată o cercetarea sociologică privind corupția în sistemul de învățământ preuniversitar, cercetare ce a vizat 3 categorii (profesori, părinți și elevi). Obiectul cercetării a fost atitudinea celor 3 categorii vizate față de corupție, forme de manifestare a acesteia, modul în care cele trei categorii percep, definesc și identifică fapte de corupție, furnizează indicii cu privire la incidența acestora, identifică factorii declanșatori ai fenomenului, factori favorizanți, sugerează mijloace și metode de prevenire/reducere a faptelor de corupție.

Cercetarea a fost realizată pe un număr de 1560 de persoane (elevi - 550; părinți - 500; specialiști în domeniul educației din învățământul preuniversitar - profesori, directori, inspectori ISJ și personal al consiliilor de administrație din unități de învățământ - 510).

  Vă rugăm să găsiți aici rezultatele cercetării Raport comparativ – Prevenirea coruptiei

 

STRATEGIA ANTICORUPȚIE ÎN EDUCAȚIE

În vederea promovării proiectului strategiei anticorupție în educație, strategie elaborată în cadrul acestui proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative" au fost organizate 10 dezbateri regionale.

Cele 10 dezbateri regionale au fost organizate în perioada iulie – septembrie 2013, asigurându-se astfel un proces de consultare publică amplu și promovarea strategiei anticorupție în educație și a planului aferent către mai mulți actori relevanți din cadrul sectorului educațional, la nivel regional și local.

La aceste dezbateri regionale au luat parte aproximativ 300 factori cointeresați din sectorul educațional (cadre didactice, părinți, elevi, reprezentanți ai inspectoratelor școlare județene, mass media).

Vă rugăm să găsiți aici comunicatul de presă Comunicat dezbateri regionale

Strategia Anticorupție în Educație a fost adoptată în data de 26.09.2013, prin Ordin de Ministru. Vă rugăm să găsiți aici ultima formă a documentului și comunicatul de presă aferent: Strategia Anticoruptie in Educatie 2013-2015, comunicat adoptare strategie anticoruptie.

 

Ministerul Educației Naționale a lansat campania ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC NU ESTE DE VÂNZARE!

Va rugăm să găsiți mai jos materialele de promovare utilizate în cadrul campaniei.

 

Lansarea proiectului „Prevenirea corupţiei în educaţie prin informare, formare şi responsabilizare"

 

Astăzi, 24 octombrie 2012, a avut loc conferinţa de lansare a proiectului „Prevenirea corupţiei în educaţie prin informare, formare şi responsabilizare", organizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), în parteneriat cu Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei (AID) şi Universitatea Titu Maiorescu (UTM). Evenimentul s-a desfăşurat la sediul Universităţii „Titu Maiorescu" din str. Dâmbovnicului nr. 22, în Sala Senatului.

La eveniment au participat reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, reprezentanţi ai inspectoratelor şcolare, ai instituţiilor educaţionale, reprezentanţi ai administraţiilor publice locale şi ai altor instituţii publice. În cadrul conferinţei a fost lansat şi prezentat proiectul „Prevenirea corupţiei în educaţie prin informare, formare şi responsabilizare", proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative".

Citeste mai mult

Combaterea corupţiei în Educaţie prin educaţie

 

Cvasiunanim recunoscută şi vehement recunoscută, corupţia este pe cale să fie supusă unei strategii naţionale de combatere. Începutul îl va face domeniul Educaţiei, nu întâmplător, din moment ce a recurge sau nu la calea corupţiei este, în fond, ceva cu învăţ şi dezvăţ. De fapt, a şi fost făcut acest prim pas, odată cu lansarea proiectului „Prevenirea corupţiei în educaţie prin informare, formare şi responsabilizare". Proiectul reprezintă o iniţiativă proactivă a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, parteneri fiind Universitatea Titu Maiorescu şi Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei.

Citeste mai mult

Proiectul „Prevenirea corupţiei în educaţie prin informare, formare şi responsabilizare"

 

Luni, 24 octombrie 2010, a avut loc conferinţa de lansare a proiectului „Prevenirea corupţiei în educaţie prin informare, formare şi responsabilizare", organizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) în parteneriat cu Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei (AID) şi Universitatea Titu Maiorescu (UTM). Evenimentul s-a desfăşurat la sediul Universităţii „Titu Maiorescu" din str. Dâmbovnicului nr. 22, în Sala Senatului.

La eveniment au participat reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, reprezentanţi ai inspectoratelor şcolare, reprezentanţi ai instituţiilor educaţionale, reprezentanţi ai administraţiilor publice locale şi a altor instituţii publice.

Citeste mai mult

Proiect privind prevenirea corupţiei din sistemul educaţional

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Universitatea Titu Maiorescu şi Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei, au lansat luni, proiectul „Prevenirea corupţiei în educaţie prin informare, formare şi responsabilizare", care are ca obiectiv principal prevenirea şi combaterea corupţiei în educaţie pe termen mediu şi lung. Potrivit directorului Asociaţiei pentru Implementarea Democraţiei, Alexandru Cumpănaşu, proiectul este realizat şi în contextul responsabilităţilor României asumate în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare cu Comisia Europeană.

„Proiectul este foarte important, mai ales că va produce o strategie anticorupţie la nivelul educaţiei, care va trebui să ţină seama de consultarea cu toate părţile implicate în procesul educaţional. Această strategie vine şi în întâmpinarea recomandărilor Comisiei Europene" a spus Cumpănaşu.

Citeste mai mult

Anticorupţia - paşi către o strategie naţională

 

În ansamblul responsabilităţilor asumate de ţara noastră în contextul Mecanismului de Cooperare şi Verificare cu Comisia Europeană, un proiect de cercetare şi de educare formativă în direcţia prevenirii şi combaterii corupţiei este reprezentat de o iniţiativă proactivă a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, care poate sta la baza unei strategii naţionale anticorupţie.

Nevoia unei politici publice împotriva corupţiei. Pe de o parte incriminată vehement, pe de altă parte, considerată drept fatalitate, corupţia poate fi abordată şi ca o chestiune de educaţie, mai ales când are susţinerea unei cercetări ştiinţifice şi a unei colaborări instituţionale de competenţă recunoscută. Sunt argumente întrunite în fundamentarea proiectului „Prevenirea corupţiei în educaţie prin informare, formare şi responsabilizare", proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative"

Citeste mai mult

Seminar naţional „Dezvoltarea strategiei anticorupţie în educaţie"

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării. Tineretului şi Sportului (MECTS), în colaborare cu Universitatea Titu Maiorescu şi Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei, implementează în perioada iulie 2011- februarie 2013 proiectul „Prevenirea corupţiei în educaţie prin informare, formare şi responsabilizare".

Proiectul reprezintă o iniţiativă inovativă şi de anvergură, în contextul eforturilor anticorupţie ale României din ultimii ani, şi care confirmă angajamentul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în demersul de prevenire a corupţiei în educaţie pe termen mediu şi lung, prin valorizarea rolului fundamental pe care educaţia îl deţine în acest domeniu.

Principalul obiectiv al proiectului este reprezentat de dezvoltarea unei strategii anticorupţie în educaţie, prin utilizarea unei expertize variate: din mediul guvernamental, academic, neguvernamental, a expertizei unui alt stat membru UE, dar şi prin implicarea, în acest demers, a tuturor factorilor cointeresaţi de la nivel local şi central (inspectorate şcolare, instituţii educaţionale, etc.).

Citeste mai mult

OFERTA DESCHISA DE CURSURI

În perioada mai-septembrie 2012 sunt organizate în cadrul proiectului cursuri de formare şi perfecţionare în scopul pregătirii profesionale în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei în educaţie. Cursurile de formare şi perfecţionare se adresează grupului țintă al proiectului (1400 de participanţi), respectiv personalului de conducere şi/sau de execuţie de la nivelul ministerului şi a structurilor sale subordonate, respectiv funcționari publici și contractuali reprezentanți ai autorităților locale și instituțiilor de învățământ preuniversitar, membri în consiliile de administrație ale unităților școlare din învățământul preuniversitar. Tematica generală de curs este formată din trei module: modul 1 - Legislație, modul 2 - Managementul activității unității de învățământ, respectiv Modul 3 - Comunicare și conduită inter și intra instituțională.
 
Toți participanții la aceste cursuri de formare vor primi certificate de absolvire a modulelor de formare.
 
Programul de formare a fost acreditat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr.3599/23.03.2012 ca și Program de dezvoltare profesională în concordanță cu politicile și strategiile Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, conform art.244 alin (5) lit. e) și f) din Legea educației naționale nr.1/2011 - cu durata de 56 de ore, 14 credite profesionale transferabile, în conformitate cu Metodologia de acreditare a programelor de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5.564/2011.
 
Daca faceți parte din grupul țintă și sunteți interesat să participați la programul de formare, vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
 

Finalizarea activității de formare

Ministerul Educației Naționale, împreună cu partenerii Asociația pentru Implementarea Democrației (AID) si Universitatea Titu Maiorescu (UTM), anunță finalizarea activității de formare din cadrul proiectului Prevenirea corupției în educație prin informare, formare și responsabilizare", proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative".

În cadrul proiectului, au fost organizate 57 de sesiuni de formare prin intermediul cărora au fost formați 1415 reprezentanți ai Ministerului Educaţiei, inspectoratelor școlare și administrației publice locale, cu roluri în domeniul educației, în domeniul prevenirii și combaterii corupției în domeniul prevenirii.

Citeste mai mult

Comunicat presa conferinta