« Înapoi

Feedback participanti formare

21 decembrie 2012

În cadrul activității de instruire, fiecare participant a completat la finalul sesiunii de formare, un chestionar de feedback, ce a avut obiectiv evaluarea calității activității de formare și a reacției participanților cu privire la desfășurarea acesteia. Astfel, prin intermediul chestionarului au fost evaluate aspecte referitoare la suportul de curs, prestația trainerilor, utilitatea subiectelor prezentate, nivelul de îndeplinire al așteptărilor și evaluarea generală a programului pe o scală de la 1 la 5, 1 reprezentând nivelul cel mai scăzut de apreciere și 5 reprezentând nivelul maxim de apreciere.

În urma aplicării acestui chestionar, se observă că evaluarea tuturor aspectelor este peste 4,50 (adică peste 90% din maximum posibil), iar media tuturor evaluărilor este de m=4,70 ceea ce indică un nivel de apreciere de 94% pentru întreaga organizare și desfășurare a activității de formare, activitatea fiind astfel încheiată cu succes.