Feedback participanti formare

21 decembrie 2012 În cadrul activității de instruire, fiecare participant a completat la finalul sesiunii de formare, un chestionar de feedback, ce a avut obiectiv evaluarea calității...

Anunț 08 noiembrie 2012

08 noiembrie 2012   Activitatea de formare a fost finalizată în luna octombrie 2012, având ca rezultat 1415 beneficiari, dintre care: 1304...

Cursuri de formare si perfectionare

În perioada mai-septembrie 2012 sunt organizate în cadrul proiectului cursuri de formare şi perfecţionare în scopul pregătirii profesionale în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei în educaţie. Cursurile de formare şi perfecţionare se adresează grupului țintă al proiectului (1400 de participanţi), respectiv personalului de conducere şi/sau de execuţie de la nivelul ministerului şi a structurilor sale subordonate, respectiv funcționari publici și contractuali reprezentanți ai autorităților locale și instituțiilor de învățământ preuniversitar, membri în consiliile de administrație ale unităților școlare din învățământul preuniversitar.

Seminar naţional

În perioada 22-29 aprilie 2012 a fost organizat la Bucureşti, un seminar naţional la care au participat 107 reprezentanţi ai inspectoratelor şcolare, reprezentanţi ai primăriilor - membri în consiliile de administraţie ale acestora, reprezentanţi ai conducerii MECTS, reprezentanţi ai altor instituţii relevante (Ministerul Justiţiei, Direcţia Generală Anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, etc.), reprezentanţi ai partenerilor Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei şi Universitatea Titu Maiorescu. Seminarul a avut ca obiectiv implicarea factorilor cointeresaţi (stakeholderi) de la nivel local şi central în procesul de realizare a unei strategii integrate în domeniul anticorupţiei în educaţie.

Vizita de studiu în Franța, Paris, Facultatea de drept, Universitatea din Sorbona

În perioada 21-26 noiembrie 2011 a avut loc vizita de studiu în Franța, Paris, Facultatea de drept, Universitatea din Sorbona. In cadrul vizitei, au fost prezentate şi dezbătute proceduri de combatere a corupţiei elaborate la nivelul universităţii şi aplicabile în sistemul de educaţie francez. A fost analizată modalitatea în care instituțiile din invatamantul francez și Ministerul Educației Naționale pun în aplicare strategiile nationale. Au fost organizate intalniri mediate de reprezentanţi ai universitătii cu autorităţile locale, cu reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei Naţionale din Franţa și alte instituții relevante.