Slide 0
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4

 

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS), în colaborare cu Universitatea „Titu Maiorescu" și Asociația pentru Implementarea Democrației, implementează în perioada iulie 2011 – septembrie 2013 proiectul Prevenirea corupției în educație prin informare, formare și responsabilizare".

 

Proiectul reprezintă o inițiativă inovativă și de anvergură, în contextul eforturilor anticorupție ale României din ultimii ani, și care confirmă angajamentul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în demersul de prevenire a corupției în educație pe termen mediu și lung, prin valorizarea rolului fundamental pe care educația îl deține în acest domeniu.

În contextul responsabilităților României asumate în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare cu Comisia Europeană, proiectul reprezintă o inițiativă proactivă a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în demersurile de prevenire a corupției pe termen mediu și lung.

 

Principalele obiective ale proiectului sunt următoarele:

  • Dezvoltarea unei strategii anticorupție în educație prin utilizarea unei expertize variate: din mediul guvernamental, academic, neguvernamental, a expertizei unui alt stat membru UE), dar și prin implicarea, în acest demers, a tuturor factorilor cointeresați de la nivel central și local (inspectorate școlare, instituții educaționale, primării, reprezentanți ai altor instituții și organisme).

  • Diagnoza instituțională regională a fenomenului corupției în educație, la nivelul învățământului preuniversitar.

  • Realizarea unei baze de date la nivelul MECTS cu proceduri și instrumente de monitorizare a factorilor vulnerabili din domeniul educație, susceptibili de a genera fapte de corupție în rândul personalului MECTS și al structurilor subordonate.

  • Perfecționarea personalului MECTS din inspectorate școlare și a personalului din administrația publică în domeniul prevenirii și combaterii corupției, prin instruirea a 1.400 de funcționari.

În urma implementării proiectului, vor rezulta următoarele beneficii:

  • O abordare strategică, pe termen mediu și lung, a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în eforturile de prevenire a corupției în educație

  • Un control optimizat asupra fenomenelor de corupție din educație prin dezvoltarea de bune practici și instrumente de prevenire și monitorizare

  • Întărirea rolului autorităţilor centrale și locale în monitorizarea punctelor vulnerabile în domeniul corupției în educație

  • Creşterea nivelului de pregătire profesională în domeniul anticorupției a personalului de la nivelul MECTS și de la nivelul organismelor sale subordonate.