« Înapoi

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, pe baza consultării celorlalte instituţii şi ministere interesate, proiectează, fundamentează şi aplică strategia globală a învăţământului, stabileşte obiectivele sistemului de învăţamânt în ansamblul său, precum şi obiectivele educaţionale pe niveluri şi profiluri de învăţământ. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, ca organ de specialitate, are răspunderea de a elabora şi de a aplica politica educaţională. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului are drept de iniţiativă şi de execuţie în domeniul politicii financiare şi a resurselor umane din sfera educaţiei şi colaborează cu alte ministere implicate în dezvoltarea învăţământului. Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului constituie structuri de experţi şi se sprijină pe organisme consultative, la nivel naţional, alcătuite pe criterii de prestigiu profesional şi moral: Consiliul Naţional pentru Reformă a Învăţământului; Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare; Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior; Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar; Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior; Consiliul Naţional al Bibliotecilor; Consiliul Naţional pentru Formare şi Educaţie Continuă; comisiile naţionale de specialitate pe discipline şi structurile manageriale ale programelor de reformă.