« Înapoi

Cursuri de formare si perfectionare

 

1 -30 Septembrie 2012
Tipul evenimentului: Sesiuni de formare
 
În perioada mai-septembrie 2012 sunt organizate în cadrul proiectului cursuri de formare şi perfecţionare în scopul pregătirii profesionale în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei în educaţie. Cursurile de formare şi perfecţionare se adresează grupului țintă al proiectului (1400 de participanţi), respectiv personalului de conducere şi/sau de execuţie de la nivelul ministerului şi a structurilor sale subordonate, respectiv funcționari publici și contractuali reprezentanți ai autorităților locale și instituțiilor de învățământ preuniversitar, membri în consiliile de administrație ale unităților școlare din învățământul preuniversitar. Tematica generală de curs este formată din trei module: modul 1 - Legislație, modul 2 - Managementul activității unității de învățământ, repectiv Modul 3 - Comunicare și conduită inter și intra instituțională. Toți participanții la aceste cursuri de formare vor primi certificate de absolvire a modulelor de formare.

Programul de formare a fost acreditat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr.3599/23.03.2012 ca și Program de dezvoltare profesională în concordanță cu politicile și strategiile Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, conform art.244 alin (5) lit. e) și f) din Legea educației naționale nr.1/2011 - cu durata de 56 de ore, 14 credite profesionale transferabile, în conformitate cu Metodologia de acreditare a programelor de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5.564/2011.

Pana in prezent au avut loc urmatoarele sesiuni de formare adresate membrilor grupului tinta:

  • 6-13 mai 2012, Targoviste, 17 participanti;
  • 6-13 mai 2012, Alexandria, 16 participanti;
  • 13-20 mai 2012, Pitesti, 42 participanti;
  • 13-20 mai 2012, Giurgiu, 15 participanti;
  • 20-27 mai 2012, Calarasi, 25 participanti;
  • 20-27 mai 2012, Slobozia, 21 participanti;
  • 27 mai – 3 iunie 2012, Bucuresti, 67 participanti.