« Înapoi

5. Dezvoltarea strategiei anticorupţie în educație prin consultarea actorilor interesaţi de la nivel central

Prin proiect se are în vedere elaborarea si adoptarea unei strategii anticorupţie in educatie şi a unui plan de acţiune aferent acestei strategii. Această strategie se va dezvolta pornind de la recomandarile din Strategia Naţională Anticorupţie.

În perioada 22-29 aprilie 2012 a fost organizat la Bucureşti, un seminar naţional la care au participat 107 reprezentanţi ai inspectoratelor şcolare, reprezentanţi ai primăriilor - membri în consiliile de administraţie ale acestora, reprezentanţi ai conducerii MECTS, reprezentanţi ai altor instituţii relevante (Ministerul Justiţiei, Direcţia Generală Anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor etc), reprezentanţi ai partenerilor Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei şi Universitatea Titu Maiorescu.

 

Seminarul a avut ca obiectiv implicarea factorilor cointeresaţi (stakeholderi) de la nivel local şi central în procesul de realizare a unei strategii integrate în domeniul anticorupţiei în educaţie. Astfel, au fost conturate obiectivele, direcţiile de acţiune şi măsurile ce vor fi incluse în strategie şi în planul de acţiune aferent acesteia.